Výrobci a značky

SUMCAB – specialista na speciální kabely I

vodící a datové kabely SUMCAB

Běžný kabel koupíte i v ČR. U kabelů pro atypické či extrémní aplikace nebo s mimořádnými nároky na konstantnost parametrů se vyplatí připlatit si za dopravu a nechat si je poslat od specialistů ze Španělska.

Katalánská firma SUMCAB dodává i běžný sortiment, jejich doménou je ale široká nabídka specifických a speciálních kabelů. Výrobní „know-how“ ladí ve vlastním vývojovém a testovacím středisku, firemním mottem je „kvalita a trvanlivost nade vše“.

Např. jeden z našich zákazníků poptával kabel do navijáku automatického podavače u strojírenského robota, s požadavkem na konstantně stále stejný průměr. I drobné odchylky od zadaného průměru vedly k zasekávání podavače, což způsobovalo nepříjemné (a nákladné) prostoje ve výrobě vlivem nucených odstávek. Postupně vyzkoušeli několik dodavatelů, než u SUMCABu našli potřebnou stálou kvalitu.

Sumcab kabely pro roboty

I když tedy ve vztahu k pořizovací ceně např. právě automatických robotů jsou kabely vnímány jako víceméně spotřební zboží se spíše poměrově zanedbatelnou cenou, kvalita kabeláže se může výrazně promítnout do provozních nákladů.  Optimální parametry, konstantní funkčnost, dlouhá životnost či snadnost údržby a oprav zvyšují možnost bezproblémového provozu a snižují náklady na plánované i neplánované odstávky.

I hodně specifické kabely mají v SUMCAB ve velkých objemech skladem, případně jsou schopni je v krátkém čase vyrobit dle zadání na zakázku. Navolit si lze technické či fyzikální parametry, počty a typy vodičů, druh opletení, materiál či barvy svrchní izolace, systém kódového značení na kabelu atp. atp.

Normy, certifikace, standardy

Kabely firmy SUMCB splňují – mimo jiné – tyto uznávané normy (u specifických norem se to samozřejmě týká jen konkrétních typů kabelů):

Normy, standardy, certifikace pro kabely
Značka HAR (značka shody s evropskými normami pro kabely)

Celoevropsky uznávaná značka. Součástí příslušného licenčního řízení je posouzení kvality výrobce dle norem řady ISO 9000. Výrobky s licencí HAR splňují současně i licenční požadavky ESČ.

Standard VDE

Německý standard bezpečností výrobků a zařízení. Normy VDE často odpovídají normám EN.

DESINA – sjednocený instalační standard pro obráběcí stroje a výrobní systémy

Jedná se o standardizaci elektrických, hydraulických a pneumatických komponent a jejich vzájemného propojení v rámci jedné společné platformy, určené pro stavbu obráběcích strojů a pohonných a řídicích systémů. Užívaný systém kódování poskytuje rychlý přehled o typu signálů nebo výkonových propojení, která se pomocí daného kabelu realizují a současně slouží jako užitečná bezpečnostní funkce.

ČSN EN 50575 (rozdělení kabelů dle reakce na oheň)

Norma shrnuje dřívější dílčí předpisy pro testování různých parametrů – kabely jsou zkoušeny na energetický obsah, šíření ohně či kouře, kyselost, sálání tepla a tvorbu hořících kapiček z plastů, které oheň šíří. Dle míry odolnosti vůči šíření ohně rozděluje sedm tříd: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca

B2ca-s1-d1-a1
Letiště, nádraží, přístavní budovy, podzemní dráha (metro).
Cca-s1-d1-a1
Veřejné budovy jako školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy.
Dca-s2-d2-a1
Veřejné budovy jako hotely a restaurace, kancelářské budovy.
Eca
Budovy s nízkým bezpečnostním standardem.

Certifikace WRAS, KTW a DM 409 pro podvodní kabely pro ponorná čerpadla na pitnou vodu.

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) je certifikační autorita ve Velké Británii, KTW (Kontakt mit TrinkenWasserú) pak německá atestace pro kontakt s pitnou vodou- obě analogické české normě DM 409 (vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody).

Základní kategorie kabelů

 • Sumflex – flexibilní kabely pro přenos energie
 • Sumsave – kabely s vysokým zabezpečením (AS, AS+)
 • Unidral mimořádně flexibilní kabely pro kontinuální pohyb
 • Sumline – přenosové (pevné) kabely pro pevné uložení
 • Sumtronic – signální, telekomunikační, řídicí a datové kabely pro průmyslové roboty
 • Sumlene – nízkokapacitní kabely (tj. s nízkou elektrickou kapacitou)
 • Sumtherm – kabely pro extrémní teploty
 • Sumtraffic – kabely pro kolejová vozidla
 • Speciální kabely – speciální kabely pro nestandardní aplikace
  • doly (důlní činnost)
  • letiště (majákové kabely)
  • obnovitelné zdroje energie
   • kabely pro elektrické napájení automobilů
   • kabely pro větrné turbíny (větrné elektrárny)
   • kabely pro sluneční / fotovoltaické elektrárny
  • ponorná čerpadla
  • zavlažovací systémy (otočné)
  • veletrhy, poutě a stánky
 • MarineFlex – flexibilní napájecí kabely pro instalaci na lodích a Marine-Icom – komunikační a ovládací kabely pro instalaci na lodích

Podrobnější informace k jednotlivým kategoriím najdete také v navazujícím textu: 2. část

Detaily naleznete v katalogu

Kliknutím na tento odkaz:  Katalog SUMCAB – všechny typy kabelů – si v novém okně otevřete katalog s kompletním sortimentem kabelů firmy SUMCAB (ENG). U každého produktu jsou uvedeny technické parametry a oblasti možného využití. Od str. 532 pak najdete přehledné tabulky barevného značení (kódů), rozměrů a kapacity navíjecích bubnů, fyzikálních parametrů kovových (měděných) vodičů, přípustných hodnot elektrické intenzity pro různé instalační metody či korekčních tabulek pro specifické podmínky.

Nabídka je opravdu široká – pokud byste potřebovali se v ní lépe zorientovat, neváhejte se na mě nezávazně obrátit (viz kontakty níže), rád vám pomůžu.

Petr Procházka product manager aplikace pro správu revizí IcaruzPetr Procházka

sales manager

prochazka@igatech.cz

773 100 901